Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce, zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo s Salax d.o.o. (v nadaljevanju: »podjetje«) o namenih, pravnih podlagah, varnostnih ukrepih in pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja podjetje.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavno evropsko in slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kakšen način podjetje kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na različnih pravnih osnovah, ki bodo predstavljene v nadaljevanju.

1) Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje:

Salax d.o.o.

Pod topoli 8, 1218 Žeje pri Komendi

info@salax.si

telefon: 041617178

2) Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):

Lara Juteršek

­_________________________________________________________________

3) Osebni podatki, ki jih podjetje zbira

Zbiramo lahko naslednje vrste osebnih podatkov:

 • Ime, priimek, stalni in začasni naslov, rojstni datum, spol, domači in služben telefon ali GSM, služben in zaseben elektronski naslov, Viber, Zoom, Teams ali drug podoben naslov in fotografije, povezane z delom.
 • Davčna, matična številka, številke in podatki iz osebnih dokumentov, številka delovnega dovoljenja, enotnega dovoljenja in druge identifikacijske številke.
 • Podatki o zaposlitvah, trajanju zaposlitev vključno z datumi, podatki o delodajalcu in preteklih delodajalcih, krajih zaposlitve, podatki o izobraževanjih in usposabljanjih, podatki o priznanjih, certifikatih in licencah ter drugi z delom povezani podatki.

Načini in viri za pridobivanje osebnih podatkov

Vaše podatke pridobimo od vas osebno:

 • Ob prijavi na prosta delovna mesta preko spletne strani podjetja (https://www.salax.si/ )
 • Ob vpisu v bazo iskalcev zaposlitve (https://salax.si/vpis-v-bazo-iskalcev-zaposlitve/)
 • Ob posredovanju prijave na prosto delovno mesto neposredno na mail podjetja (info@salax.si) ali ostale službene maile, ki jih zaposlenim zagotavlja podjetje.
 • Ob posredovanju prijav oddanih preko socialnih omrežij (Facebook ipd.) ter ponudnikov spletnega oglaševanja (Moje Delo ipd.)

4) Nameni obdelave osebnih podatkov

Primarni namen obdelave osebnih podatkov je pomoč pri zaposlovanju, zaposlovanje in oglaševanje prostih delovnih mest pri naročnikih. Neizbranim kandidatom lahko podjetje ponudi tudi kakšno drugo zaposlitveno možnost.

Podatke lahko uporabimo tudi za izboljševanje naših storitev. Pri tem si lahko pomagamo tudi z anketiranjem ali drugim načinom raziskave.

5) Pravna osnova za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo na eni izmed naštetih podlag:

 • Obdelava osebnih podatkov za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na podlagi prijav opisanih v 3. poglavju ali zaradi sklenitve pogodbe o zaposlitvi ali izvedbe korakov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali v primeru izvajanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za naročnike.
 • Obdelava podatkov temelji na zakonitih poslovnih interesih, ki vključujejo splošne kadrovske in delovne postopke, razkritje za namen revizije in poročanja, pogodbene obveznosti do tretjih oseb, in zagotavljanje storitev naročnikom.

Obdelava posebne vrste osebnih podatkov vedno temelji na zakonitih podlagah, npr. obdelava posebne vrste osebnega podatka v primeru zaposlovanja invalidov.

6) Hramba in izbris osebnih podatkov

Podjetje bo hranilo osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. Če podjetje podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Določene osebne podatke bo podjetje hranilo do preklica soglasja. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko podjetje zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe.

7) Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

Podjetje lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje podjetje so predvsem:

 • Računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja.
 • Vzdrževalci infrastrukture (varnostne storitve).
 • Vzdrževalci informacijskih sistemov.
 • Ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr. Dropbox, Microsoft, Google).
 • Ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Moje delo ipd.).

Podjetje in njegovi zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo izven teritorija EGP (območje EU, Norveške, Švice in Liechtenstein)

8) Piškotki

Spletna stran organizacije uporablja naslednje piškotke:

Ime piškotka      Funkcija       Čas trajanja

Ime piškotkaFunkcijaČas trajanja
wordpress_cookieVaše nastavitve piškotkovDo izbrisa
cookies_and_content_security_policyVaše nastavitve piškotkovDo izbrisa
wp-settings1Nastavitve na spletni strani1 leto
_gaStatistika ogledov spletne strani1 leto
wordpress_secNastavitve na spletni strani1 mesec
wordpress_logged_in1 mesec

Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko posameznik izbriše (navodila se nahajajo na spletnih straneh posameznega brskalnika).

9) Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • pravica dostopa: ima posameznik dostop do svojih osebnih podatkov, da zagotovi, da se podatki obdelujejo v skladu z zakonom.
 • pravica do popravka: posameznik ima pravico zahtevati popravek napačnih ali nepopolnih osebnih podatkov, da se zaščiti pravilnost takih podatkov
 • pravica do pozabljanja: ima posameznik pravico, da od upravitelja obdelave zahteva izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na toženo stranko, in zahtevati nadaljnje obdelavo osebnih podatkov.
 • pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico od upravljavca obdelave zahtevati omejitev obdelave podatkov anketiranca.
 • pravica do prenosljivosti podatkov: ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico prejeti osebne podatke, ki se nanašajo nanj, in ki jih je upravljavcu obdelave predložil v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki in ima pravico prenesti te podatke drugemu upravitelju obdelave.
 • pravica do pritožbe: ima posameznik pravico, da upravljavec obdelave kadarkoli pri obdelavi podatkov v skladu z določbami GDPR ugovarja, ne da bi bilo treba naložiti obveznost obrazložitve svoje odločitve
 • pravica, da se samodejno ne odloči za odločanje: posameznik ima pravico, da se ne nanaša na odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s predložitvijo profila, ki ima pravne učinke, povezane z njim, ali podobno pomembno to vpliva na njega.
 • pravica do pritožbe nadzornemu organu: vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici EU svojega običajnega prebivališča, delovnem mestu ali kraju domnevne kršitve, če oseba, na katero se podatki nanašajo, meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši GDPR

Če želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na info@salax.si ali z redno pošto na naslov podjetja.

Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za posameznika brezplačno. Podjetje pa se lahko odloči in zaračuna razumno plačilo, če je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko podjetje zahtevo tudi zavrne.

Če posameznik meni, da so mu pravice kršene, lahko poda pritožbo Informacijskemu pooblaščencu, pisno na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ali preko elektronske pošte gp.ip@ip-rs.si

Če ima posameznik kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko vedno obrne na podjetje preko elektronske pošte na info@salax.si.

Politika varstva osebnih podatkov